Oranjekade Helmond

Langs de Zuid-Willemsvaart in Helmond is het een drukte van jewelste. Het project om 269 woningen te realiseren is in volle gang.

BanBouw is druk bezig met het bouwen van nieuwbouw en deels het ombouwen van oude heren- en pakhuizen tot moderne stadswoningen, studio’s en penthouses. SMT Betontechniek is gevraagd om betonreparatiewerkzaamheden uit te voeren op het project.

De herstelwerkzaamheden van SMT Betontechniek zijn vooral gericht op de hijskommen van de prefab betonplaten en trappen. De diepere gaten worden eerst gevuld met een cementgebonden gietmortel en na uitharding worden de hijsvoorzieningen van de betonplaten op twee manieren afgewerkt. De eerste methode is het inlijmen van speciaal vervaardigde tegels met een reliëf identiek aan de rest van de balkonplaat. De tweede methode is het handmatig afwerken van de eindlaag met gebruik van een contourmal.

Naast de hijskommen worden ook diverse betonschades en ondersabelingen hersteld volgens de BRL 3201 CUR 118. Dit gebeurd op aanwijzing van de uitvoerders ter plaatse. De werkzaamheden lopen verspreid over meerdere fases en gaan de komende weken nog door.

 

Oranjekade Helmond - SMT Betontechniek

Meer weten over dit project?

Heinz Golsteijn

Senior Uitvoerder


0651302193

Reparatie Customer Switching Station

SMT Betontechniek voert ook diverse kleinschalige betonreparaties uit. Het repareren in kleur, profiel, structuur of andere afwerkingen kunnen we ook voor je verzorgen.

In Lage Zwaluwe hebben wij een beschadiging aan een CustomerSwitchingStation (CSS) gerepareerd.

Het betrof een mechanische schade in een betonplaat met uitgewassen grind.

Onze werkzaamheden bestonden uit:

 • Uitzoeken en mengen grind op kleur
 • Repareren betonschade in overeenstemming met CUR 118
 • Inbrengen grind in de nog natte betonreparatiemortel en afwerken naar bestaand profiel

Het werk is naar tevredenheid opgeleverd bij onze opdrachtgever.

Meer informatie?

Heinz Golsteijn

Senior Uitvoerder


0651302193

Muurafdekkers in Neer

In het pittoreske Neer aan de maas in Limburg is in opdracht van het waterschap een betonnen keermuur gebouwd aan de haven met daarop antracietkleurige Prefab afdekkers.

Deze keermuur moet dienstdoen bij hoogwater om het dorp te beschermen tegen wateroverlast.

Na de oplevering hiervan werden er onvolkomenheden vastgesteld welke buiten de schuld van de aannemer door de opdrachtgever niet werden geaccepteerd. Het ging hier om pyriet plekken (roest) in de afdekkers. En om de cementgebonden voegen die onthechtingen en breuklijnen vertoonden. SMT Betontechniek is toen benaderd door de combinatie met de vraag of we hier een oplossing voor hadden of wisten hoe dit hersteld kon worden.

Hierop is er door SMT Betontechniek een herstelplan geschreven en aangeleverd bij de aannemer combinatie. Deze hebben het herstelplan besproken met hun opdrachtgever en hierop goedkeuring gegeven.

Onze werkzaamheden bestonden uit.

 • Pyriet verwijderen uit de afdekkers en herstellen op kleur
 • De cementgebonden voegen verwijderen tussen de afdekkers en vervangen door een flexibele voeg.

Meer weten over dit project?

Heinz Golsteijn

Senior Uitvoerder


0651302193

Benieuwd naar alle andere projecten van SMT Betontechniek?

Wij werken voortdurend aan nieuwe projecten om actief bij te dragen aan een gezonde en veilige leef- en werkomgeving

Onze Projecten

Spuitbeton Amsterdam Amstel

In Amsterdam onder Station Amsterdam Amstel bevindt zich een tunnel die niet bij het grote publiek bekend is. Deze tunnel is namelijk al heel wat jaartjes niet meer in gebruik op de manier die we gewend zijn. Vroeger is deze tunnel aangelegd en gebruikt om nieuwe auto’s op treinstellen te kunnen laden, de laatste jaren huizen er een tweetal schietverenigingen in de lange ruimte.

De tunnel ligt in het midden behoorlijk dieper dan aan de zijkanten, in de loop der jaren is er veel water langs de wanden en vloer gestroomd en zijn er veel betonschades ontstaan door roestende betonwapening (zogenoemde carbonatatie geïnitieerde betonschade).

Grote delen van de wanden en plafonds klonken hol of vertoonden grote afgedrukte delen beton.

We hakken de slechte beton tot achter de wapening weg. De wapening zelf werd behandeld en geconserveerd zodat deze niet verder kan roesten.  Aangetaste wapening werd vervangen, de betonschades werden hersteld door middel van het aanbrengen van spuitbeton.

Ook hebben we ter plaatse van dilatatievoegen scheuroverbruggende dilatatieband aangebracht en lekkages opgelost door middel van scheurinjectie met polyurethaan. In totaal hebben we ongeveer een 100 m² betonherstel uitgevoerd. Door deze renovatiewerkzaamheden kan de constructie weer jaren mee.

Meer weten over dit project?

Marco de Ruiter

Manager Betontechniek


0627458757

Benieuwd naar alle andere projecten van SMT Betontechniek?

Wij werken voortdurend aan nieuwe projecten om actief bij te dragen aan een gezonde en veilige leef- en werkomgeving

Onze Projecten

Gotenherstel

Situatie

In het productiegedeelte van een grote klant in de chemie zijn diverse productiestraten operationeel waarbij proces, lek en morswater wordt opgevangen in de aanwezige goten. De goten zijn gemaakt van beton en niet voorzien van coating. Deze goten komen uit in een opvangput buiten het gebouw. Het morswater kan een temperatuur bereiken van ca. 50 graden Celsius en bevat zeer veel sulfaten dat in combinatie met de hoge temperatuur het beton aantast.

Om de problemen in de goten voor lange tijd op te lossen hebben wij een oplossing voorgesteld waarbij de betongoten na onze herstelwerkzaamheden volledig voorzien worden van een speciaal hiervoor ontwikkeld conserveringssysteem.

Voordat de goten betreden kunnen worden moeten deze eerst gereinigd worden, hierna worden door derden de aanwezige leidingen verwijderd en tijdelijk naast de goten opgeslagen. Hierna worden de goten nogmaals grondig gereinigd.

Uitgevoerde werkzaamheden

De volgende werkzaamheden hebben we onder anderen uitgevoerd:

 • Watermanagement waaronder plaatsen omleidingen en ballonnen
 • Opvullen ruimtes waar betonvloeren weggeslagen waren
 • Storten tijdelijke dammen
 • Aansluiting vloer met wanden herstellen
 • Doorvoeren herstellen
 • Betonschade herstellen
 • (Boor)gaten herstellen
 • (Sulfaat) Aantasting herstellen
 • Scheuren in wand herstellen
 • Dilatatie herstellen
 • Verwijderen Betonnen Gootdeksels (binnen en buiten)
 • Verwijderen Asfalt en later herstellen
 • Plaatsen en onderhouden dranghekken
 • Aanbrengen belijning.
 • Aanbrengen sulfaat en temperatuurbestendig conservering systeem.

Gedurende onze werkzaamheden loopt de productie van onze klant grotendeels gewoon verder, samen met operations wordt steeds bekeken op welke wijze het productieproces het minste last van onze werkzaamheden heeft, mede hierdoor zijn een groot deel van de werkzaamheden uitgevoerd in de bouwvakperiode. Voor een behoorlijk deel van onze scope hadden we maar 3 kalenderweken beschikbaar doordat operations gepland onderhoud heeft verschoven.

Mede door de flexibele instelling van onze medewerkers en hun bereidheid om onregelmatige werktijden te draaien hebben we dit cruciale onderdeel van het project, inclusief uitgevoerd meerwerk, binnen de beschikbare tijd uit kunnen voeren. Doordat onze opdrachtgever erg tevreden is over het verloop van het project en het eindresultaat hebben wij inmiddels opdracht mogen ontvangen voor het repareren van de volgende fasen van de goten.

Meer weten over dit project?

John de Gram

Betonspecialist


0621565156

Marco de Ruiter

Manager Betontechniek


0627458757

Benieuwd naar alle andere projecten van SMT Betontechniek?

Wij werken voortdurend aan nieuwe projecten om actief bij te dragen aan een gezonde en veilige leef- en werkomgeving

Onze Projecten