Botlekbrug aanpassing Langzaam Verkeer Verbinding (LVV)

Aanleiding

De Botlekbrug bestaat uit 2 hefdelen en 2 aanbruggen. De overspanning van de hefdelen is dusdanig lang dat het langzaam verkeer in de huidige situatie er te lang over doet om zich van de ene kant van de brug naar de andere kant van de brug te verplaatsen. Dit kan worden verminderd door de slagboominstallaties aan beide zijden van de brug dichter naar elkaar toe te brengen. Om dit te realiseren dienen de nodige, hieronder beschreven, aanpassingen in de wegindeling voor langzaam verkeer plaats te vinden. Daarnaast is besloten om op de aanbruggen nabij de hefbruggen het langzaam verkeer volledig van elkaar te scheiden.

Scope

Het doel van de werkzaamheden is het aanpassen van de breedtes van het voetpad en fietspad op de zogenoemde longspans. Deze aanpassingen worden uitgevoerd volgens de huidige voorschriften met als doel het dichter tegen de bewegende brugdelen (de val) aanbrengen van de slagbomen, waardoor in een kortere tijd de brug kan worden gepasseerd. Mede hierdoor wordt het veilige bedienproces van het openen en sluiten van de brug verbeterd.

Het gehele werk is opgedeeld in 12 fasen aan Oost- en Westzijde. De werkzaamheden vinden daarom op beide zijden van de Botlekbrug plaats. Deze zijn nagenoeg hetzelfde voor de Oost- als Westzijde.

Om deze aanpassingen mogelijk te maken moeten er onder andere de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

  • Boren van sparingen/ maken van nieuwe doorvoeren;
  • Plaatsen van werktenten voorzien van OSb platen, ca. 100 m1 per zijde;
  • Maken van nieuwe opstortingen voor slagboominstallaties en hekwerken;
  • Het saneren van het voetpad van de brug door middel van Hydro demolition stralen (met behulp van ultra hoge waterdruk wordt het beton gesloopt maar blijft de wapening intact);
  • Aanbrengen van nieuwe wapening en stekken;
  • Storten van nieuwe beton op het fietspad en op het voetpad.

De werkzaamheden zijn op het moment van schrijven in fase 5 van 12 beland. Eind 2024 oplevering.

Meer weten over dit project?

Marco de Ruiter

Manager Betontechniek


0627458757

Herstel lateien Oranjekade Helmond

In het Oranjekade-project in Helmond werkt SMT Betontechniek in opdracht van BanBouw aan een bijzondere restauratie. Het doel? De oude lateien, gelegen in de monumentale voorgevel van het historisch pand, te herstellen. Deze lateien zijn cruciaal voor het plaatsen van nieuwe kozijnen en gevelbeglazing, daarnaast zorgen ze voor het authentieke karakter van het gebouw.

De uitdaging ligt in het feit dat alleen de voorgevel van het pand bewaard is gebleven, terwijl alles erachter volledig is vernieuwd. In het vernieuwde pand komen ruime woongelegenheden en het is van groot belang dat de lateien in perfecte staat worden hersteld. SMT Betontechniek neemt de verantwoordelijkheid op zich en voert handmatige betonreparaties uit volgens de BRL3201-norm. Dit garandeert niet alleen duurzame restauratie, maar ook de veiligheid en stabiliteit van de lateien voor de komende jaren.

Het project maakt deel uit van een groter geheel, namelijk het Oranjekade-project. Dit omvat in totaal 15 woonunits, bestaande uit ongeveer 265 verschillende woongelegenheden, waaronder appartementen, studio’s en penthouses. De combinatie van vakmanschap, toewijding en respect voor het historische erfgoed maken dit restauratieproject tot een waardevolle toevoeging aan de Oranjekade.

Meer weten over dit project?

Inspectie Zuil van Lely in Lelystad

Midden in Lelystad staat de hoogste basalten zuil ter wereld. Bovenop de zuil staat een standbeeld van Cornelis Lely, de grondlegger van Lelystad.

Deze zuil van 32 meter hoog is opgebouwd uit een betonnen constructie voorzien van een schil basalt metselwerk. Om de paar jaar dient de gehele constructie geïnspecteerd te worden.

In het verleden werd deze inspectie volledig vanuit een hoogwerker uitgevoerd. Om de inspectie te versnellen heeft SMT Betontechniek voorgesteld om een drone inspectie uit te voeren waarbij de gehele zuil gefotografeerd en gefilmd is.

De beelden zijn vervolgens door onze betononderhoudskundige beoordeeld. Via de beelden is vastgesteld welke onderdelen op een later tijdstip nader onderzoek nodig hebben.

Inspectie Lelystad

Meer weten over dit project?

Marco de Ruiter

Manager Betontechniek


0627458757

Project Gova 7B (Groot Onderhoud Vaarwegen)

In het kader van het groot onderhoud van Vaarwegen 7b, heeft SMT Betontechniek een breed scala aan herstelwerkzaamheden uitgevoerd op het project. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd in opdracht van de aannemerscombinatie GSB – Strukton Wegen & Beton en omvatten onder andere betoninjectie- en betonherstelwerkzaamheden. Deze herstelwerkzaamheden zijn gericht op het versterken en beschermen van de brug tegen verdere beschadiging en hebben geleid tot een veilige en stabiele brug.

John S. Thompsonbrug

De John S. Thompsonbrug is een vaste brug over de Maas die in 1927-1929 gebouwd is als onderdeel van de rijksweg ‘s-Hertogenbosch – Nijmegen (later N324) tussen de gemeenten Grave in Noord-Brabant en Nederasselt in Gelderland. De brug is 515 meter lang en heeft 9 overspanningen en fungeert ook als ophanging van de schuiven van de stuw. De brug is op een speciale manier geschilderd, waarbij de kleuren van rood aan de Brabantse zijde naar groen aan de Gelderse zijde verlopen, met het beoogde effect van een regenboog tussen Gelderland en Brabant.

Uitvoering

SMT Betontechniek heeft recentelijk betoninjectie- en betonherstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de John S. Thompsonbrug in Grave, Nederland. Deze herstelwerkzaamheden werden volgens BRL3201/CUR 118 en CUR 119 uitgevoerd en hadden als doel om de structuur van de brug te versterken en te beschermen tegen verdere beschadigingen. De scope van de werkzaamheden omvatte onder andere het herstellen van beschadigd metsel- en voegwerk op de tussensteunpunten van de brug, waar er stenen ontbraken en het voegwerk slecht was. SMT Betontechniek produceerde ook zelf de ontbrekende betonnen metselstenen, omdat de originele stenen met een bepaalde vorm en kleur niet meer leverbaar waren van de toeleveranciers.

Video werkzaamheden Grave

Meer weten over dit project?

Heinz Golsteijn

Senior Uitvoerder


0651302193

Benieuwd naar alle andere projecten van SMT Betontechniek?

Wij werken voortdurend aan nieuwe projecten om actief bij te dragen aan een gezonde en veilige leef- en werkomgeving

Ontdek onze Projecten

Renovatie Boshoverbrug Weert

Tijdens groot onderhoud aan de Boshoverbrug in Weert hebben we diverse betonreparaties uitgevoerd. De opdrachtgever heeft de profielen van de voegovergangen verwijderd om ze vervolgens te kunnen vervangen. Hierbij bleek echter dat het beton, vooral aan de onderzijde van de tandopleggingen, behoorlijk beschadigd was.

Deze beschadigingen, aan de onderzijde van de tandopleggingen, hebben we hersteld volgens CUR 118. Het werk bracht enkele uitdagingen met zich mee. We hadden alleen tijdens de nacht toestemming voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Daarnaast bevonden de meeste beschadigingen zich boven het water, wat de bereikbaarheid lastig maakte.

Toch hebben we alles kunnen herstellen.

Meer weten over dit project?

Heinz Golsteijn

Senior Uitvoerder


0651302193

Benieuwd naar alle andere projecten van SMT Betontechniek?

Wij werken voortdurend aan nieuwe projecten om actief bij te dragen aan een gezonde en veilige leef- en werkomgeving

Ontdek onze projecten

Renovatie van een goot in de Petrochemie

Voor een opdrachtgever uit de petrochemie hebben wij een goot onder het asfalt en de betonnen fundering vrijgemaakt zodat het voorzien kan worden van een rooster. Dit is namelijk een wettelijk vereiste voor de vloeistofdichte verklaringen.

Allereerst hebben we het asfalt ingezaagd zodat we de betonplaten eronder met een kraan konden verwijderen. Het deel van de goot wat onder het beton zat is ook ingezaagd en verwijderd. Vervolgens is de goot gesaneerd en hebben we een wapening en bekisting op hoogte aangebracht. Doel hiervan is om nieuwe RVS hoeklijnen te storten zodat de roosters hierop geplaatst kunnen worden.

Na het verwijderen van de bekisting is de slechte betonvloer voorzien van een MC-Bouwchemie schraaplaag. De wanden zijn voorzien van een sulfaatbestendige spachtel. Uiteindelijk is na het uitharden van de reparaties nog een coating systeem aangebracht.

Meer weten over dit project?

John de Gram

Betonspecialist


0621565156

Betonrenovatie Schinkelbrug Amsterdam

In opdracht van Strukton Rail werkte wij voor ProRail aan het herstellen van diverse betonschades aan de Schinkelbrug, in het spoor en vanaf het water. Door middel van pontons, steigers en spoorveiligheidsvoorzieningen herstelde we de diverse betonschades. Hierbij was het doel van het onderhoud om de levensduur van het viaduct te verlengen.

Benieuwd naar alle andere projecten van SMT Betontechniek?

Wij werken voortdurend aan nieuwe projecten om actief bij te dragen aan een gezonde en veilige leef- en werkomgeving

Ontdek onze projecten

Betonrenovaties funderingen hoogspanningsmasten

In opdracht van TenneT TSO hebben we de betonnen mastfundaties van de mastenlijn tussen Eindhoven en Hapert gerenoveerd. Hierbij zijn de mastvoeten vrijgegraven, gestraald, gerepareerd en duurzaam geconserveerd.

We zorgde bij de werkzaamheden voor een goede afstemming met de omgeving door zelf te communiceren met alle eigenaren van percelen waar de masten zich op bevinden.

Benieuwd naar alle andere projecten van SMT Betontechniek?

Wij werken voortdurend aan nieuwe projecten om actief bij te dragen aan een gezonde en veilige leef- en werkomgeving

Ontdek onze projecten