Bekijk alle projecten

Betonrenovaties funderingen hoogspanningsmasten

In opdracht van TenneT TSO hebben we de betonnen mastfundaties van de mastenlijn tussen Eindhoven en Hapert gerenoveerd. Hierbij zijn de mastvoeten vrijgegraven, gestraald, gerepareerd en duurzaam geconserveerd.

We zorgde bij de werkzaamheden voor een goede afstemming met de omgeving door zelf te communiceren met alle eigenaren van percelen waar de masten zich op bevinden.

Benieuwd naar alle andere projecten van SMT Betontechniek?

Wij werken voortdurend aan nieuwe projecten om actief bij te dragen aan een gezonde en veilige leef- en werkomgeving

Ontdek onze projecten